dissabte, 12 de gener de 2013

1a SESSIÓ: ENQUADRAMENT


Durant la primera sessió hem après la tipologia de plans i els angles verticals i horitzontals per tal de poder expressar adequadament qualsevol imatge i veure per sobre que expressen tots aquests elements. 
Tota la teoria la podeu trobar a la pestanya de "Material".

També hem après a utilitzar el tripòde i la càmera.

El proper dia treballarem el so aprenent a utilitzar la pèrtiga i el micròfon de canó realitzant pràctiques de rodatge tot aprenent els rols propis del mateix com són el director, l'operador de càmera, el sonidista i els actors i les actrius.

Fotografia del rodatge de "Russian red" on podem veure la claqueta, 
l'operador de càmera, el sonidista i els actors en acció.